Start av tilläggsisoleringsprojekt

Måndagen den 18/3 inleder vi isolering av vindarna i fastigheten Nyfors 1:30 på Sommarrogatan 1,2,4, Nyforsgatan 34-42, Källgatan 1-3 etc.

Vi gör detta för att minska fastighetens energiförbrukning samt minska Willhems totala energikonsumtion.

Vi ber om ursäkt för de eventuella störningsmoment som kan uppstå som följd av detta.

 

Med Vänlig Hälsning

Willhem Eskilstuna