Påarp: Inventering av förråd och garage på Lokvägen

På förekommen anledning har vi påbörjat arbetet med att inventera alla förråds- och parkeringsutrymmen på Lokvägen i Påarp. I varje förrådslänga finns ett elrum. Det har visat sig att en del av dessa används som förrådsutrymme, vilket inte är tillåtet. På grund av säkerhetsskäl och brandrisk måste dessa elrum vara utrymda och tillgängliga senast den 22 januari. Observera att det endast gäller boende på Lokvägen i Påarp.

Till varje lägenhet tillhör 1 st. förrådsutrymme.

Vi behöver er hjälp att:

• Märka upp ert tillhörande förrådsutrymme med de klisterlappar som ni fått separat. Där skriver ni in ert lägenhetsnummer, exempelvis 2 A.

• Märka upp eventuella extrautrymmen med ert lägenhetsnummer ihop med texten UF, exempelvis 2A, UF.

• Märka upp era eventuella garageplatser med ert lägenhetsnummer

Alla elrum och outhyrda förråd ska vara tömda senast den 22 januari!

Därefter kommer vi att kontrollera detta. Ej tömda utrymmen kommer att tömmas och innehållet kommer att slängas. Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta vår kundservice på telefon 

Med vänliga hälsningar,
Willhem, i samarbete med Hyresrättsföreningen LOKET