Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Helsingborg hamnade serviceindex i år på 70,4 procent. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Högst betyg ger ni oss gällande bemötande vid felanmälan samt bemötande av bovärden. Det visar att de flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss.

Undersökningen visar att vi behöver bli bättre på att informera om vad som ska hända i din fastighet. Vi behöver också bli ännu bättre på att vidta åtgärder utifrån de synpunkter och idéer som ni bidrar med. Lägre betyg ges även angående hur personalen har hållit sina löften.

Trygghet

Över 86 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset. I undersökningen framkommer att många upplever att lägenheternas och framförallt förrådens säkerhet mot inbrott kan bli bättre. Lägre betyg ges även till den personliga tryggheten i källare/motsvarande.

Rent och snyggt

Trots att mycket arbete återstår inom rent och snyggt, så ges höga betyg till möjligheten att källsortera och städningen av trapphus. Även snöröjning och sandning vintertid får höga betyg.

Desto mindre nöjda är ni med städningen av våra tvättstugor samt städutrustningen i dessa. Ni tycker även att tillsyn/städning av källare/motsvarande och soputrymmen kan bli bättre.

Hjälp när det behövs

Högst betyg ger ni oss gällande ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. Trots detta anser ett antal dock att vi kan bli bättre på att reparera fel inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning.

/Willhem Helsingborg