Tack för dina synpunkter!

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Årets kundundersökning visar att de allra flesta av er upplever att det är lätt att komma i kontakt med oss på Willhem, i synnerhet via telefon.
  • Inom frågeområdet ”Trygghet” syns en klar förbättring gällande förrådens säkerhet mot inbrott. Många av er känner er även tryggare i våra källare och allmänna utrymmen.
  • Ett förbättringsområde är belysningen på gårdarna och i miljön runt huset som flera av er tycker blivit sämre. Detta påverkar även den personliga tryggheten i området under kvällar/nätter som också försämrats.
  • Vårt arbete med sophantering och soputrymmen har gett resultat. De allra flesta av er ser en klar förbättring gällande sophantering, städning av soputrymmen samt möjligheterna till källsortering.
  • Tyvärr tycker ni att städningen av tvättstugan försämrats, likaså städutrustningen i densamma. Vi kommer arbeta för att försöka vända dessa siffror till nästa undersökning för att öka trivseln för alla som bor hos oss.

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!