Nöjdare kunder i Trollhättan

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Resultatet visar att tryggheten i våra lägenheten ökar. Däremot upplever några av er en försämring gällande den personliga tryggheten i området kvällar/nätter.
  • Inom frågeområdet ”Rent och snyggt” upplever de allra flesta av er en förbättring gällande sophantering, städning av soputrymmen och möjligheterna till källsortering.
  • Vårt arbete med utemiljön har gett resultat och undersökningen visar att ni upplever bättre skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor.
  • Tyvärr ser vi att några av er tycker att städutrustningen i våra tvättstugor försämrats jämfört med fjolåret. Detta är ett område vi kommer att titta närmare på.

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!