Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Trollhättan hamnade serviceindex i år på 80,6 procent, en klar förbättring jämfört med fjolårets resultat på 76,2 procent. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Högst betyg ger ni oss gällande bemötandet från våra bovärdar, likaså bemötandet vid serviceanmälan. Det visar att de flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss. Även serviceanmälan på internet får högt betyg.

Några av er tycker att vi behöver bli bättre på att vidta åtgärder utifrån de synpunkter och idéer som ni bidrar med. Likaså behöver vi bli bättre på att hålla våra löften. Det finns även önskemål om förbättrade besökstider på kontoret.

Trygghet

Ungefär 85 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset och området.

Undersökningen visar att många är missnöjda med lägenheternas och framförallt förrådens säkerhet mot inbrott. Även belysningen på gården och nära huset kan förbättras.

Rent och snyggt

Bland dessa frågor får städningen av trapphus högt betyg, likaså snöröjningen och sandningen vintertid. Många av er efterfrågar bättre städning av soputrymmen samt tillsyn/städning av tvättstugor och källare/motsvarande.

Hjälp när det behövs

Högst betyg ger ni oss gällande ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. Många av er tycker att vi kan bli bättre på att reparera fel inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning. 

/Willhem Trollhättan