Resultatet i kundundersökningen

För Willhem i Mälardalen har resultatet försämrats något jämfört med förra årets mätning. Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Flera av er som bor hos oss upplever att det blivit svårare att komma i kontakt med oss.
  • Undersökningen visar även att lägenheten upplevs säkrare mot inbrott jämfört med föregående år.
  • Den personliga tryggheten i området på kvällar/nätter har försämrats.
  • Städning av trapphus, tvättstuga och gård upplevs bättre.
  • Flera av er upplever en försämring gällande snöröjning och sandning vintertid.

I nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!