Huset & gården

Utflyttning

Vi tycker att det är tråkigt att du flyttar! Men vi hoppas att du har trivts bra med oss och huset. När man är i flyttagen är det mycket som händer och det kan vara svårt att komma ihåg allt som behöver göras. För att göra det lättare för dig har vi samlat all information här.

Vid utflyttning bör du tänka på följande:

 • Du måste ha sagt upp lägenheten skriftligt tre kalendermånader innan utflyttning.
 • Boka tid för besiktning på ditt områdeskontor.
 • Lämna tillbaka alla nycklar – även nycklar som anskaffats av dig som hyresgäst.
 • Nycklarna ska vara lämnade till områdeskontoret senast kl. 12.00 på utflyttningsdagen.
 • Glöm inget när du packar ner dina saker. Töm både bostad och förråd på tillhörigheter.
 • Städa bostaden noggrant vid utflyttningen så att en ny hyresgäst kan flytta in direkt. Om städningen är dåligt genomförd måste vi tyvärr debitera dig för en ny städning.
 • Glöm inte att åtgärda ev. skador du orsakat innan besiktningen.
 • Eventuella inventarier som tillhör lägenheten som du har demonterat ska monteras på ett fackmannamässigt vis.
 • Glöm inte att anmäla adressändring till Posten.
 • Kontakta ditt elbolag för att anmäla flytt av adress för el-abonnemanget.
 • Glöm inte att informera ditt försäkringsbolag om att du ska flytta.
 • Hemförsäkringen måste flytta med dig till din nya bostad.