autogiro

Autogiro?

Har du autogiro? Vilka är fördelarna?

När du anmält dig kommer vi att få information om detta från banken och vi kan registrera autogiro inför nästa hyresavisering. Hyran aviseras varje månad. Din anmälan måste vara oss tillhanda senast den 15:e i månaden för att autogirot ska fungera månaden därefter. Dragningen sker alltid den sista vardagen i månaden.

I undantagsfall kan det hända att vi får med ett autogiro som registrerats efter den 15:e. Det framgår i så fall på avin som blir märkt med autogiro då registreringen gått igenom till vårt system. Vi gör vårt bästa för att hjälpa er att få autogiro så fort som möjligt.