Vi vill veta vad du tycker!

För Willhem är det viktigt att löpande stämma av våra kunders upplevelse. Nu gör vi flera satsningar för att bli en bättre hyresvärd och snabbare kunna agera på era synpunkter.

Från en gång om året till löpande

Tidigare har vi skickat ut vår kundundersökning en gång om året. Nu mäter vi istället kundnöjdheten löpande. Det innebär att du och dina grannar får enkäten vid olika tidpunkter. Under en 24 månaders period kommer alla hushåll att ha fått enkäten en gång. Du får svara på frågor om allt från hur du upplever vår service till tryggheten i ditt bostadsområde. Syftet med att vi nu mäter löpande är att snabbare kunna agera på era synpunkter. 

Enkäter vid fler tillfällen

Utöver den löpande större undersökningen kommer vi även att fånga din upplevelse vid tillfällen som vi vet är viktiga i kontakten med oss genom att skicka kortare enkäter via sms och e-post.

Dessa tre tillfällen är:

  • Vid inflytt. Vi vill veta hur du trivs i din nya lägenhet och hur du upplevde vår service vid inflytten. 
  • Vid utflytt. När du flyttar vill vi veta hur din upplevelse hos oss har varit. 
  • Vid serviceanmälan. När du har haft ett ärende hos oss kommer du att få svara på några frågor om vår hantering av ärendet. 

AktivBo genomför undersökningarna

Undersökningarna genomförs av AktivBo. De garanterar att dina svar är anonyma gentemot oss. Har du frågor om själva undersökningen eller upplever något problem med enkäten, är du välkommen att kontakta AktivBo på info@aktivbo.se eller 08-23 39 85. 

Hur arbetar Willhem med svaren? 

Minst en gång i månaden analyserar vi resultaten från undersökningarna och gör åtgärdsplaner utifrån det. Vi har även en hel dag avsatt i månaden för extra fokus på aktiviteter och insatser som grundar sig i den input vi har fått från er i kundundersökningarna. Ditt svar gör verkligen skillnad!