"Jag tror vi kan göra ett avtryck på bostadsmarknaden"

Sebastian Börjesson jobbar som Controller på Willhem. Här berättar han mer om sin bakgrund, vad hans tjänst egentligen innebär och hur det är att jobba på Willhem. 

Hur kommer det sig att du började på Willhem?

Jag började att arbeta på huvudkontoret på Willhem redan under tiden jag pluggade ekonomprogrammet på Handelshögskolan i Göteborg. Det var perfekt att kunna kombinera studier med att få använda det teoretiska i verkligheten. Under mina fyra år har jag varit på olika roller inom ekonomiavdelningen vilket har lärt mig oerhört mycket och har gett mig en bra förståelse för ekonomiavdelningen i sin helhet. 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter som Controller?

I min roll som controller arbetar jag med inriktning mot energi. Jag ansvarar för löpande analyser av kostnader och förbrukning. Jag har ansvar och driver budgetarbetet vad gäller energi men är också delaktig i bolagets budgetprocess, rapportering och analys. Jag deltar i prognosarbete med områdena och agerar internt affärsstöd. Jag arbetar även med att utveckla arbetssätt och rutiner vad gäller energiuppföljning. I min roll ingår också att följa upp och analysera energiprojekt samt att vara delaktig i övrig projektuppföljning och analys. Jag är även delaktig i hållbarhetsredovisningen samt årsredovisningen. I samband med förvärv och försäljningar har jag ansvar för kvalitetssäkring och säkerställande av relevant energistatistik. 

Vad tycker du kännetecknar en bra Controller?

Som controller behöver du förstå helheten, kunna överblicka men också kunna djupdyka ner i frågeställningar. Självklart ska du tycka om siffror och ha en analytisk förmåga men det gäller också att du är pedagogisk och metodisk för att kunna förklara för någon som inte jobbar med ekonomi. Det gäller att vara driven och strukturerad och kunna se samband och dra slutsatser. En controller behöver ha förmågan att titta i backspegeln för att kunna utveckla verksamheten framåt.

Vad är det absolut roligaste med ditt jobb?

Det är att få vara med och påverka och utveckla processer för att vi ska kunna fatta bättre beslut nästa gång vi ställs inför samma eller liknande utmaning. Med hjälp av mina slutsatser har jag möjlighet att utveckla delar inom Willhem vilket är väldigt motiverande. 

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

I min roll som controller ställs det stora krav på att sortera ut relevant information och dra rätt slutsatser. När jag tillsammans med mina kollegor utvecklar arbetssätt och rutiner är det viktigt att skapa förståelse i hela organisationen för att få genomslagskraft. Sedan finns det stora utmaningar i energiuppföljning som är ett komplext område där man hela tiden får vrida och vända på siffrorna för att i slutändan hitta vad som påverkar vad. Eftersom min tjänst är ny sedan 2017 då jag hoppade på får jag vara med och utforma rollen vilket ställer krav på att vi fokuserar på det som ger oss mest tillbaka och att jag också vågar testa nya infallsvinklar.

Hur väcktes intresset för att jobba med det du gör?

I min tidigare roll på Willhem arbetade jag med vissa av de frågorna som jag arbetar med på heltid idag och när möjligheten dök upp att hoppa på den här nya tjänsten var jag säker på att jag skulle trivas, vilket jag gör! 

Hur tycker du att det är att jobba på Willhem?

Tempot på företaget är högt, tillväxt och förändringar är en del av vardagen, och inte minst är det kul att gå till jobbet. Det ställs stora krav på att varje medarbetare ständigt anpassar sig till utveckling och förändrade förutsättningar. Detta ger i sin tur tillbaka till oss alla att vi lär oss mycket på vägen och vågar ta oss an nya utmaningar eftersom det genomsyrar hela organisationen. Trots bolagets unga ålder har företaget redan klättrat till Sveriges nästa största privata fastighetsägare, sett till antal lägenheter, vilket är en väldigt rolig resa att få vara med på.

Hur skulle du beskriva dina kollegor och arbetskulturen?

Först och främst har vi ett prestigelöst ledarskap, något jag tycker att alla bolag borde sträva mot. Jag är övertygad om att de bästa resultaten uppnås i en prestigelös miljö. Mina kollegor som jobbar på Willhem är kompetenta, förändringsbenägna och ständigt anpassningsbara efter bolagets utveckling. Vi jobbar alla mot samma mål och det finns en härlig vilja att hjälpas åt och stötta varandra. Med olika bakgrunder kompletterar vi varandra och kan lära oss av varandra.

Hur skulle du beskriva Willhem?

Det är ett ungt och drivet bolag med stora ambitioner där målet hela tiden är att utvecklas. Vi på Willhem har en vision om ”före och efter Willhem” där jag verkligen tror att vi kan göra ett avtryck på bostadsmarknaden som man kommer att prata om i framtiden. Kanske inte att vi revolutionerat världen men att vi åtminstone har tagit hyresbostäder i Sverige till nästa nivå.

Är du intresserad av att söka jobb hos Willhem?

I vår jobbportal jobb.willhem.se kan du se alla lediga jobb som finns hos oss just nu.