Kundenkät

Tack för att du tagit dig hit till vår kundundersökning och hjälper oss att bli bättre. Enkäten består av några korta frågor och nås via länken nedan.

Öppna kundundersökningen