"Jag har världens bästa jobb"

Jennifer During jobbar som fastighetschef i Skövde. Här berättar hon mer om sitt jobb och de utmaningar som finns i fastighetsbranschen.

Hej, Jennifer, vilka utmaningar finns det att jobba med i den här branschen?

Det finns så klart många utmaningar som i alla branscher, men en stor fråga just nu är väl just situationen på bostadsmarknaden. Hur kvalitetsäkrar vi vårt bestånd, skapar en lönsam affär samtidigt som vi ökar kundnöjdheten när krav på avkastning och höga entreprenörsarvoden tillhör vardagen. Det är inte alltid en lätt ekvation, men absolut en spännande utmaning som vi brottas med dagligen. Här kommer Willhems utvecklingsarbete in som en förutsättning för att få ihop ekvationen. Det är ett spännande arbete.

En annan utmaning som branschen brottas med är ju jämställdheten. När jag började i den här branschen för 10 år sedan, så var andelen medelålders män starkt överrepresenterad. Men sedan dess har det hänt mycket och mångfalden ökar hela tiden. Inom Willhem är vi idag till exempel lika många kvinnliga som manliga fastighetschefer, vilket är fantastiskt. Erfarenhetsmässigt så skapas de bästa arbetsgrupperna där ålder, kön och etniskt tillhörighet varieras. Olika ingångsvärden, erfarenheter och synsätt skapar kompatibla grupper. Den sammansättningen speglar dessutom sannolikt våra kundgrupper bäst, vilket skapar större igenkänning och sannolikhet att tillvarata alla kundgruppers behov. 2018 bör man inte längre höja på ögonbrynen för att det finns flera kvinnliga bovärdar i en arbetsgrupp. Vilket jag ibland tror att man gör.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen utan tvekan! Allt från hyresgästkontakter till att driva projekt är det som gör arbetsdagen så spännande. Till personer som inte riktigt vet vad fastighetsförvaltning är så brukar jag säga att man jobbar med problemlösning. Projekt och underhållsarbeten initieras inte sällan av brister som har uppdagats, likväl som hyresgästerna kontaktar oss när något är trasigt eller inte fungerar som det ska. Jag tror att två viktiga framgångsfaktorer i den här branschen är att vara lösnings- och kundorienterad. Arbetar man med fastighetsförvaltning, och kanske i synnerhet bostadsförvaltning, så är det dessutom många mjuka parametrar att ta i beaktande. Det är människors hem vi arbetar med, vilket ställer stora krav på visad hänsyn och respekt!

Är du också nyfiken på fastighetsbranschen?

Alla lediga jobb på Willhem hittar du på vår jobbportal: jobb.willhem.se