Garage, Skolgatan 10

P-nr: 21
Hyra: 559 kr/mån

Denna bilplats ligger i ett område där det råder brist på bilplatser till våra kunder. Det innebär att vi inte kan hyra ut två bilplatser till samma kund när flera av våra kunder inte har någon bilplats alls. Den sökande med längst boendetid i nuvarande bostad kommer att erbjudas bilplatsen. I de fall den sökande redan hyr en bilplats så kommer det kontraktet att sägas upp i samband med att nytt kontrakt tecknas. Detta eftersom det råder brist på bilplatser och Willhem i första hand prioriterar en bilplats per lägenhetsavtal.

Tillträde: 2022-06-01
Sista anm.dag: 2022-06-09

Hyresid: 1503016021
Adress: Skolgatan 10, 302 32 Halmstad