Sommaro

Sommaro är en stadsdel i sydvästra Karlstad som avgränsas i söder och väster av Klarälven. Närmaste granne till fastigheten är Karlstads Centralsjukhus. Här har du gång- och cykelavstånd till Karlstad centrum med dess stora utbud av service och upplevelser. Bra kommunikationer finns från Stora Torget som är en knutpunkt.